31 Mart 2014
20:48
965 Kez Okundu
Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanın damarında dolaşan kan gibidir. Adâlet mekanizması sıhhatli çalışırsa, cemiyet hayatı da sıhhatli olur. Dilerseniz Hazret-i Ömer (r.a.) devrinden bir misâlle mevzûmuzu müşahhaslaştıralım. Ashâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in iştirak ettiği hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medîne’de Efendimiz  (s.a.v.)’e vekâlet eden Ensâr’dan Muhammed bin Mesleme (r.a.), Hz. ömer (r.a.)’in hilâfeti esnasında onun ‘Şikâyet ...Devamını Oku
28 Şubat 2014
19:58
1475 Kez Okundu
Medîne-i münevverede saatçılık yapmakta olan Ali Osman isimli İzmirli bir Türk vardı. Bu zât Medîne-i münevvereye hicret ettikten bir müddet sonra, mesleği olan işi yapmak üzere bir dükkân açmak için izin almaya çalıştı. Uzun süre bunu sağlayamadı. Parası bitti. Bir gece Allahü teâlâya iltica ile yalvardı. O gece rüyâsında esmer, kır sakallı, uzunca boylu bir zât; – Evladım, resmî dâireye girdiğinde sağ tarafında gördüğün şu üçüncü şahsa mürâcaat et. Gerisine karışma buyurdu. Ali Osman Efendi sabahleyin doğruca denilen şahsın yanına ...Devamını Oku
02 Ocak 2014
16:32
1067 Kez Okundu
Crocs Terlik ve Venüs Ayakkabı Fiyatları Ayakkabionline.com’da   Günümüz dünyasında artık bir ürün için sadece bir kıstas bizim için yeterli olmuyor bir ürün birçok ihtiyacımızı aynı anda karşılasın istiyoruz her ihtiyacımız için ayrı ayrı alışveriş yapmak istemiyoruz. Bu durum ayakkabı içinde geçerli bir durum artık eskiden sadece bedenimizi dünyanın koşullarına ayak uydurtmak için kullandığımız ürünler için artık ...Devamını Oku
03 Aralık 2013
10:06
993 Kez Okundu
Bir savaş dönüşünde mola verilmiş, öğle yemeği hazırlamak isteyen ashab kesecekleri koyunun hizmetini konuşuyorlar. Biri, ben koyunu getireyim, öteki ben de keseyim, bir başkası da et hazırlamada görev alayım, derken Allah Resulü de oturduğu yerden kalkıyor ve şöyle diyor: Ben de ötelerden odun toplayıp da ateşi yakayım. Diyorlar ki: – Haşa, yâ Resulallah! Siz oturun, biz hizmetin hepsini de yapar huzurunuza getiririz! Şöyle buyuruyor Allah Resulü: – Bilirim ki siz bütün hizmeti yapar, ayağıma getirirsiniz. Ancak ben başkaları ...Devamını Oku
25 Ekim 2013
19:57
1485 Kez Okundu
Bir hırsız geceleri at çalıp satardı. Ömrünü böyle hebâ ederdi. Bir defâsında da, bulunduğu şehrin en büyük âlimi ve evliyâsının atını çalmak için ahırına girmişti. Tam atı çözüp götüreceği sırada, ahırın duvarı yarılıp, içeriye bir nûr yayıldı. Bu nûr içinde, iki nûr yüzlü zât gözüktü. Hırsız bu hali görünce, kendini hemen at gübrelerinin arasına atıp gizlendi. Korku ve telaş içinde boğazına kadar gübre içine gömüldü. Bu sırada yarılan ahırın diğer duvarından daha parlak bir nûr gözüktü. Bu nûr arasında da, o zamânın kutbu, en büyük ...Devamını Oku
17 Eylül 2013
20:55
1075 Kez Okundu
İnsan sadece alkollü içkilerle sarhoş olmaz. Başka nice şeylerin de sarhoşları, mestleri vardır. Maddi sarhoşluklar, manevi sarhoşluklar vardır… Ayık sarhoşlar vardır. Bu konuda birkaç kelam etmeme müsaade buyurunuz. 1. Haram gelirler, haram kazançlar, haram zenginlikler sahiplerini sarhoş eder. Öyle bir sarhoşluk ki, edilen nasihatleri anlamaz, kabul etmez. Şeytan ona fetvalar vermiştir. Bugün Türkiye’nin durumu bozuktur, binaenaleyh böyle bozuk bir düzende haram yollarla zengin olmak caizdir diye. Bu sarhoşluk ne zamana kadar ...Devamını Oku
10 Eylül 2013
21:37
1306 Kez Okundu
“Güzele bakmak sevaptır” diyorlar. Bu doğru mu? Doğru ama bir şartla; eğer o güzel bir insanın helali olursa. Değilse başkasının güzeline bakmak sevap değil, günahtır; haramdır. Aslolan, güzel sanat eserlerinde, o eserlerin sanatkârı olan Allah’ın güzelliklerini görmektir. Aslolan, Allah’ın bakın dediklerine bakmak, bakmayın dediklerine de bakmamaktır. Mesela Allah, deveye, dağlara, yerlere, göklere bakmamızı, onlara yansıyan kemalinin ve cemalinin tecellilerini seyretmemizi, tefekkür etmemizi, hayretler içinde hayranlığımızı dile ...Devamını Oku
29 Temmuz 2013
23:48
2256 Kez Okundu
KISSADAN HİSSE – BU DA GECER YA HU ! BU DA GEÇER YA HU !!! Dervişin birinin yolu bir gün bir köye uğrar. Köylüler fakirdir onu misafir etmesi için Şakir isminde birinin çiftliğine gönderirler. Derviş yola koyulur. Yolda rastladığı bir kaç köylü ona, Şakir’in köyün zenginlerinden birisi olduğunu Halid adında bir başka zengin daha bulunduğunu anlatırlar. Derviş, Şakir’in çiftliğine varır. Şakir hem misafirperver hem de gönlü geniş bir insandır… Dervişi kaldığı sürece memnun eder. Yola koyulma zamanı gelip Derviş, ...Devamını Oku
12 Şubat 2013
21:29
4248 Kez Okundu
Bu devirde bir kısım Müslümanların (hepsini kastetmiyorum) yanlışlıklarından biri de, “Bizden” kelimesini yerinde kullanmamalarıdır. Kendi cemaatlerine, tarikatlarına, fırka veya hiziplerine mensup olan Müslüman için “Bizden” diyorlar, mensup olmayan Müslüman “Bizden değildir”. Ne kadar tehlikeli ve yanlış bir düşünce… Bütün Müslümanlar bizdendir. Müslümanları bizden ve bizden olmayan diye ikiye ayırmak son derece veballidir. Ben Hanefî mezhebine mensubum, Şafiî mezhebine mensup Müslümanı dışlayabilir miyim, onu farklı ve başka bir ...Devamını Oku
28 Ocak 2013
19:28
6140 Kez Okundu
  Allah–u Teala buyuruyor ki: “Biz uykunuzu bir dinlenme kıldık”(3) Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere uyku, bir dinlenme ve istirahat etme zamanıdır Eğer yatma ve kalkmamızda Peygamber Efendimiz’e uyar, onun öğrettiği edeplere göre yatıp kalkarsak o geceki uykumuz da ibadet sayılır Yatma ve kalkma hususunda şu edeplere uymak gerekmektedir 1–Yatağa yatmadan önce güzelce abdest alınır Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Kim abdestli olarak yatarsa, ibadet edici olarak ...Devamını Oku
06 Ocak 2013
19:11
1292 Kez Okundu
1. Allah Tealayı zikretmek : Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev’i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev’i Cennet’e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla’nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sölerle O’nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur’an-ı Kerm’de, Resulullah’ın hadislerinde ve evliyaullah’ın kitaplarındadır. Namazlardan sonra okunan tesbihler zikirdir, güzel bir çiçeğe hayran kalarak éAllah! Allah!” demek ...Devamını Oku
19 Aralık 2012
10:45
1291 Kez Okundu
Bir zamanlar Afrika’daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi: -Bunda da bir hayır var! Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı ...Devamını Oku
10 Aralık 2012
20:56
2059 Kez Okundu
Duâ, kulun Allah Teâlâ’ya karşı kulluk vazifesini yapma şeklidir. Duânın kendisi ibadettir. Bizler ibadetten sonra nafile ibadetle de Allah Teâla’ya yöneliriz. Kaldı ki duâ, nafile ibadet olarak da kabul edilemez. Çünkü bizzat Cenâb-ı Hakk dua etmemizi emir buyurmuş, duâlarımız olmazsa ne işe yaradığımız suâlini kendimize sormamız gerektiğini açıkça beyan eylemiştir. Nitekim Furkan Sûresi, 77. Âyette Allah Teâla “De ki; duâlarınız olmasa Rabbin ne diye size değer versin.” buyurmuştur. Duâ eden fiilen mabûduna hiçbir şey söylemese bile ...Devamını Oku
sikiş
Blue And Black WP Theme