16 Nisan 2015
20:31
572 Kez Okundu
Sandıklı ilçesi üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Araştırmacı-Şair Yazar Ali Osman KARAKUŞ son kitabında Sandıklı Türküleri ve Öykülerini anlatıyor. Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılan, “Güle Çıktım Gülmedim, Öyküleriyle Türkülerimiz” ismini taşıyan eserde Karakuş, Türkülerin genel tanıtımı üzerine durduktan sonra şimdiye kadar Sandıklı Türküleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalara değinmiş.  Karakuş Sandıklı Türküleri bölümünde ise yaklaşık 160 yöre türküsünü farklı varyantlarıyla ...Devamını Oku
05 Mart 2014
22:14
2247 Kez Okundu
1.Konumu:Merkez Yunus Emre Mahallesi ve  Selçik Köyü ile sınırlıdır.Sandıklı’ya 8 km, Afyon’a 69 km.dir. 2010 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 285 kişidir. 2.Tarihi:İsmini çevresindeki  kaya  mezarlardan almıştır. Alan çalışmasında tespit ettiğimiz malzemeler, arkaik devirde yerleşim olarak kullanılmıştır.Arşiv kayıtlarına göre İslami Devirde önemli yerleşim merkezidir.           H.937/M.1530 tarihli vesikada Ağ İn ismi ile geçer.Aynı vesikaya göre  13  hanede 25 neferan oturur.Ayrıca 1 mücerret,1 pîr-i fani,1 imam,1 sahib-i berat muaf ...Devamını Oku
31 Ekim 2013
19:18
2201 Kez Okundu
Yeri:Cuma Mahallesinde, Yukarı Pazar civanında  48 pafta, 241 ada, 2 nolu parselde yer almaktadır. Mimari Özelliği:Sandıklı Ulu Cami, ilk olarak kare planlı tek kubbeli bir mescit olarak inşâ edilmiştir. Germiyanlı Devrine ait mimar adı bilinen üç eserden biridir. XVI. yy.da bir minare ilâve edilen ve onarılan eser; XIX. yy.daki onarım sırasında pencereler seviyesinden itibaren yeniden inşâ edilmiş; XX. yy.da kapalı bir son cemaat yeri ilâve edilmiştir. Güneybatı tarafında çeşme kuruluşları bulunmaktadır. Kuzey tarafındaki avlunun ortasına ...Devamını Oku
15 Ekim 2013
20:41
1558 Kez Okundu
Yaklaşık üç yıl önce başlanan kitap çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Araştırmacı Dr.Muharrem BAYAR tarafından hazırlanan kitap alanında en geniş kapsamlı bir kitap olma özelliğini taşıyor. Aslen Bolvadin ilçesinden olan Dr.Muharrem BAYAR kitap çalışması ile ilgili şunları söyledi: Üç yıl önce Yunus Emre etkinliklerinde Sandıklı’ya gelmiştim. Burada, Osman SEYMAN,Ali Osman KARAKUŞ ve Ali ÖZESKİ  ile güzel dostluklar kurduk. Böyle bir kitap çalışmasının temeli bu güzel insanlarla birlikte atıldı. Sağ olsunlar, yaz, kış ...Devamını Oku
27 Ocak 2013
23:42
44092 Kez Okundu
Bir milletin kültürü,geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin bütününden meydana gelir. Büyük Türk milletinin tarihi dünya tarihi ile yaşıttır. Dünya tarihi ,Türkler ile başlamış,Türkler ile şekillenmiş,Türkler ile yücelmiştir. İnsanlık tarihte, ortaya çıktığımız günden bugünü bozmadan,geliştirerek,dünya milletlerini etkileyerek günümüze kadar getirdiğimiz; çok yönlü,köklü,zengin  ve renkli kültürümüzü dimdik ayakta tutan unsurlara sahip çıkmamız ve yaşatmamız en büyük görevimizidir. Günümüzde milli kültürler ,teknolojinin ...Devamını Oku
01 Ocak 2013
12:31
2701 Kez Okundu
Bolvadin’in mutfak litaratürende Kara Haber  yaprak sarmasının adıdır.Bu mübarek yemek, sarılarak yapıldığı halde biz inatla yaprak dolması diyoruz. Yaprak sarması ,Bolvadin davetlerinin vazgeçilmez yemeğidir.Sofraya konan yaprak sarması son yemek olduğunun habercisidir.Arakasından dualık olarak mevsimin durumuna göre meyve veya hoşaf gelir ve davet sona erer. Yaprak sarması son yemek olduğu için, davetin sona erdiğini bildirdiği için kara haber denmiştir. Deyim haline  gelerek günümüze kadar gelen bu sözcük, zaman için yanlış yorumlanmış, ...Devamını Oku
08 Aralık 2012
13:59
3475 Kez Okundu
HACİM SULTAN TEKKESİ VE TÜRBEDARLIK GÖREVİNE BİR RUFAİ ŞEYHİNİN TAYİNİ Dr. Muharrem Bayar ÖZET Bu çalışmanın amacı, Hacı Bektaş-ı Veli’nin en yakın müridi olan adı vilayetnameyi Hacı Bektaş-ı Veli de geçen ve daha sonra en yakın müridi Burhan Abdal tarafından menakibname şeklinde hayatı kaleme alınan Hacim Sultan hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular olarak, Hacim Sultan’ın hangi coğrafyada yaşadığı ve kabrinin nerede olduğu irdelenecektir bir diğer soru olarak ise 19. yy ’da Bektaşilik tarikatının ...Devamını Oku
07 Aralık 2012
18:16
3653 Kez Okundu
SANDIKLILI  YUNUS EMRE                    Yunus Emre’nin Anadolu’da pek çok mezarı ,türbesi ve makamı vardır.Bunların çoğu  halk rivayetleri arasında söylene gelmiş,sağlam bir belgeye dayanmayan menkıbelerdir.Yunus Emre’den yüzyıllar sonra yazılmış bazı kitaplardaki verilen bilgelerde halk söylentilerine dayandığı için geçerli değildir.Yunus Emre’ye ait olduğu bildirilen bazı arşiv belgelerindeki olaylar,yer isimleri,kişiler ve tarihler arasındaki uyumlar iyi incelenmedi için yanlış yönlendirilmiştir.  Yunus Emre’nin Türbelerinin olduğu ...Devamını Oku
07 Aralık 2012
13:04
2338 Kez Okundu
Gönüller dostu   Y  U  N  U  S      E  M  R  E   Bilmeyen ne bilsin bizi,   Bilenlere selam olsun.  Yunus Emre XIII. asır, Anadolu’nun en karanlık asrıdır. Moğol istilası ile perişan olmuş,Anadolu insanı sığınacak bir el aramış,bu eli Yunus Emre’de,Mevlana’da,Nasrettin Hoca’da ve daha nice gönül erlerinde bulmuştur. On’ların Anadolu’nun her köşesinde kurdukları tekkelerde,  zaviyeler de acılarını dindirmişlerdir. Yine bu asırda  Orta Asya’da biteviye akıp gelen Türk Aşiretleri Allahın bu veli kullarının ellerine yapışmışlar, yurtlar, ...Devamını Oku
02 Aralık 2012
18:36
6093 Kez Okundu
3.KARACA AHMET’İN HEKİMLİĞİ ve TEDAVİ ŞEKLİ             Karaca Ahmet yıllarca şifa dağıttıktan sonra,yerini oğlu Eşref Sultan’a bıraktı. Saruhan iline gitti. Eşref Sultan babasından öğrendiği usulle gelen hastaları tedavi etti .O da kendisinden sonrakilere öğretti .bu töre günümüze kadar geldi Bu gün kasabada,Karaca Ahmet’in torunları atalarından öğrendikleri usulle gelen hastaları tedavi ediyorlar. Yaptığım alan çalışmalarında olayları tek tek gözledim. Genelikle hastalar elleri ve ayakları bağlı olarak geliyor. Çılgınca bağırıyor. Üstünü ...Devamını Oku
02 Aralık 2012
18:35
2591 Kez Okundu
Arşiv Vesikalarına Göre: ÜNLÜ  HALK  HEKİMİ  KARACA AHMET SULTAN ve HALK TEBABETİ                       Anadolu’nun her köşesi evliya yatağı ,erenler ocağıdır. En büyük şehrinden. en küçük köyüne kadar nereye bakarsanız bakın:mutlulukların gülümseyişini,çaresizliklerin tükenişini görürsünüz. Bir türbe,bir küçük mezar sizi geçmişe geçmişteki mutluluğa götürür. Hicretin ilk yıllarında düşünce olarak ortaya çıkmaya başlayan züht ve takvâ anlayışı tasavvuf hareketini doğurdu.9.asrın sonlarında tasavvuf hareketi İslam alemini etkiledi.11.asır ...Devamını Oku
02 Aralık 2012
02:48
1723 Kez Okundu
Bu çalışmamı can kardeşim,Sandıklının yetiştirdiği değerli insan Osman Seyman Beyefendiye ithaf ediyorum Dr. Muharrem Bayar   Anadolu’yu Türk Yurdu Yapan Tarihi Büyük Savaş                               SANDIKLI  DÜZBEL SAVAŞI   1- Savaş uzerine özetlenmiş bilgi İmparator Manuel Komnenos, Rum (Anadolu) Selçuklu devletinin çok güçlendiğini ve Doğu Roma İmparatorluğu için büyük bir tehlike oluşturduğunu görmenin, kendi olanaklarını da yeterli saymanın zayıf düşmanı yenebileceğine güvenmenin sonucunda, Rum (Anadolu) Selçuklu devletini ...Devamını Oku
sikiş
Blue And Black WP Theme