27 Aralık 2013
08:25
4091 Kez Okundu
  Karye-i Bektâş tımarı (BOA) Yurdumuzda olduğu gibi çevremizde de bazı yer isimleri konuşmalarda lehçe ve şiveye uyarak değişeme uğramaktadır. Fakat bu isimlerin Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde, Tapu Tahrir Defterleri, Nüfus kayıt kütüklerinde ve diğer resmi belge kayıtlarında esas olan ismin kullanılması tarih açısından daha gerçekçi bir uygulama olacaktır. Yer isimleri konurken mutlaka bunun dayandığı o yeri kuran kişi, olay, boy adı, doğal görünüm…gibi değişik nedenleri vardır. Büyük Selçuklular döneminde 11. yy.dan itibaren ...Devamını Oku
23 Aralık 2013
11:32
3973 Kez Okundu
Sandıklı’ya 9 km mesafede Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan bu şirin köyümüzün ilk resmi arşivlerde; 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman Döneminde tutulan “Anadolu Muhasebe-i Umumiye Defteri-Başbakanlık Arşivi”  kayıtları içinde “Ekin Hisarî Karyesi” olarak görülmektedir.   BOA içindeki defterlerde “Karye-i Ekin Hisari” kayıtları Köyün yerleşim şekli bir tepe (hisar) üzerinde kurulduğu ve çevresinde bereketli toprakları nedeni ile “Ekin Hisarı” adı aldığı belirtilmektedir. Bugün caminin bulunduğu yer tepedir. Ekinhisar Köyü’nde bulunan ...Devamını Oku
28 Kasım 2013
09:31
1833 Kez Okundu
SANDIKLI’DA VAKFİYE ÇEŞMELER–1 VAKIFLARIN AMAÇI VE ÖZELLİKLERİ Yaratılış bakımından bir denge içinde vücuda getirilen canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için birbirlerine muhtaçtırlar. Vakıflar, Allah’a yakın olma gayesi ile taşınır veya taşınmaz mülkü; dini, hayır ve toplumsal bir gaye için sonsuza kadar tahsis edilmiş müesseselerdir. Görüldüğü gibi vakıfta asıl olan, iyilik ve hayır fikrinin ebedileşmesini sağlamaktır. Hevâi Cami iç bahçesinde bulunan akmayan çeşme Özellikle Müslüman Türklerde çok yaygın olan vakıflar, zengin ...Devamını Oku
20 Kasım 2013
10:36
2007 Kez Okundu
Sandıklı Vakıfları ile ilgili olarak daha önce bu internet sayfasında geniş bir bilgi vermiştim. Bu bölümde ilçemizde bulunan değirmen vakfiyeleri üzerinde duracağım. Eskiden Sandıklı çevresindeki dağlarımızda 15 kadar su değirmenleri vardı. Öküz arabası, atlarla, eşeklerle kimi de sırtında yarım çuval buğdayı ile değirmene gelirlerdi. Bir yıldır ekip biçtiği buğdayını un yapacak ve bir yıl boyunca bunu yiyecek. O kadar çok insan gelirdi ki bu değirmenlere, sıraya girilirdi. Kimi bir gün, kimi iki gün, kimi üç gün beklerdi. Bekleyenler ...Devamını Oku
12 Kasım 2013
09:10
3734 Kez Okundu
KIZILCA KÖYÜ ARŞİV BELGELERİ               Sandıklı’nın pek şirin ve güzel köyü olan Kızılca Köyü pek çok kültürel varlıkların bulunduğu bir yerdir. Şu anda bile dört minareli camisi ile ayrı bir konumu vardır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv belgeleri içinde pek çok kaydı bulunan bu güzel köyümüz bazı okumalarda Kızılca-viran (Kızılören) ile karıştırılmaktadır. Köyün ilk ismi belgelerde Kızıl çalı-Kızılcalı olarak geçmektedir. Bunların yanında Kızılca Koçlu, Kızılca Ağaç Köyü isimleri geçmektedir. Bu isimler ...Devamını Oku
28 Ekim 2013
09:35
2267 Kez Okundu
MENÂKIB-I KUTBÜ-L AKTÂB HACI BEKTÂŞ-Î VELİ KS KİTABI Siz dostlarımıza bugün, büyüklerimden bana intikal eden çok önemli el yazma bir eseri takdim etmek istiyorum. Kitabın adı” MENÂKIB-I ŞERİF-İ KUTBÜL-AKTÂB EL-HACI BEKTÂŞ-Î VELİ” dir. 280 sayfa olup her sayfa kenarı kırmızı-siyah iplik baskısı şeklinde süslenmiş, mesnevi tarzında yazılmıştır. Tümünü günümüz Türkçesine çevirdim ve sözlüğünü de hazırladım, basıma hazırdır. Aşağıda görüleceği üzere tamamen eski Türkçe ile yazılı olduğu için okurken yanımızda bir sözlük bulundurmak ...Devamını Oku
24 Ekim 2013
10:03
1992 Kez Okundu
Sizlere Yunus Emre’nin elimde Osmanlıca yazmaları olan şiirlerinden birisini daha takdim etmek istiyorum. Şiir çini mürekkebi ile el yapma kâğıda yazılmış olup, bana büyük dedem müderris Kumdakçı oğlu Hasan Efendi’den intikal etmiştir. Şiirin orijinali elimdedir. Şiirin başında “İLAHİ” yazmaktadır. Her şiir başında aynı ifade yer aldığını için karışmaması düşünülerek, içinde sık geçen bir ifade şiire başlık olarak alınmıştır.     “AH ÖLÜM SENİ” İLAHİSİ  Şikâyetim var sensen, Ah ölüm seni, vah seni… Neyleyim Allah emridir, Ah ölüm ...Devamını Oku
11 Ekim 2013
11:22
2230 Kez Okundu
Rahmetli Babam Mehmet HÜSREVOĞLU (Elbiseci Terzi Hacı.1936–1988) Ulu Cami karşındaki dükkânında, boş zamanlarında yazdığı şiirleri Sandıklı Sesi Gazetesinde yayınlanırdı. Kendi yazdığı şiirlerden ramazan ayı ve genel tarih ile ilgili olanları sunuyorum.   Hacı Mehmet HÜSREVOĞLU (1936-1988)     HİKÂYE Amma misal amma masaldır Şöyle bir darb-ı mesel vardır Padişah demiş yaşım atmış Her gün merak hayat mı kalmış. Toplamış bütün vezirleri Getirin bana âlimleri Ferman etmiş buna tez elden Öyle bir eser ki her şeyden Bütün ...Devamını Oku
07 Ekim 2013
08:14
3628 Kez Okundu
Elimde büyük dedelerimden bana intikal eden 450 sayfalık el yazması 172 yıllık bir divanı tanıtmak istiyorum. Adı Risale-i Muhammediye ’dir. Büyük boydur. Kitap kalın deri ile kaplanmıştır. İlk sayfasında görüleceği üzere kenar süsleri vardır. Her kitapta olduğu gibi besmele ile başlamıştır. Şiirin tüm kafiye çeşitleri kullanılmıştır. Tasavvufi özelliği çok fazladır. Bölüm araları kırmızı renkli başlık ile ayrılmıştır. Örnek olarak verilen sayfalarda “Fasl-ı fi dabbetül-arz (yerin nasıl batacağı), Fasl-ı fi-tulu’ş-şemsi min mağrib” ...Devamını Oku
01 Ekim 2013
10:40
1425 Kez Okundu
   Siz değerli okuyucularımıza daha önceleri Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası’nın kültür hizmeti olarak sunduğu “Belgelerde Sandıklı ve Yunus Emre” kitabımın belge-arşiv araştırmaları sırasında Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi’nde bir gazete haberine rastladım. Bu belge 13. Birinci Teşrin.(Ekim) 1941 Pazartesi AFYON HABER gazetesinde yayınlanmıştır. Yani 72 yıl kadar önceki bu yazıda, eskiden atalarımızın vakfederken ne şartlar koyduğu ve Sandıklılı Fatma Hanım’ın vakıf şartına dikkat çekilmesi çok önemlidir. Aşağıdaki ...Devamını Oku
26 Eylül 2013
09:20
2494 Kez Okundu
TARİHÇE: Cuma Mahallesi Yukarı pazar Meydanlığında bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, 48 pafta, 241 ada, 2 nolu parseldeki Sandıklı Ulu Cami, H.780/M.1379 yılında, Germiyanoğulları döneminde ünlü beylerden Alâeddin oğlu Bahauddin Ömer tarafından yaptırılmıştır. Önceleri mescit olarak nitelendirilmiş, daha sonra minber, kürsü eklenerek cami olmuştur. Osmanlı Salnamelerinde “Cami-i Kebir” olarak adı geçer. Bir belgede, mezarlık içinde bulunan kilise yıkılarak, yerine cami yapıldığı yazılıdır. Yapımından beri hiçbir dönemde ...Devamını Oku
23 Eylül 2013
11:48
1487 Kez Okundu
 İlçemiz Karadirek Kasabası kabristanlığı ortasında yatan büyük veli, şair Şeyh Safa’nın bir şiirini takdim etmek istiyorum. Bu şiirle birlikte Şeyh Safa’nın 55 adet şiirini eski Afyon Milletvekilimiz Sayın Nihat Türker Bey bana vermişti. Bu şiirler eski cember kâğıtlarına yazılıdır. Hepsini gözden geçirerek “Şeyh Safa’nın Şiirleri” kitap olarak sizlere takdim edilecektir. Burada bir şiirini sunuyorum:              MEVLÂ MEDET! Umarım lütf-u ihsanın kerem et, Mevlâ medet Düşüp kaldım kâm-ı firkatte, şad et, Mevlâ medet Çerh-i bahri isyanım ...Devamını Oku
18 Eylül 2013
16:06
1523 Kez Okundu
Sandıklı’da bulunan esnaf odaları ilçede yapılan her türlü sosyal olaylarda mutlaka görev almışlardır. Milli Bayramlar, önemli kutlamalar, hayır işleri esnafımızın büyük katkıları ile gerçekleşmiştir. Pek çok katkısı olan esnafımızla ilgili bu yazımda üç konuya değinip üç belge takdim edeceğim: Sandıklı’nın 1926 ve 1927 yıllarında aldığı ve adının şu anda Türk Hava Kurumu’nda bile “Sandıklı Uçağı” olarak tescil edilen uçaklar için törenlere başta keçesi esnafı olmak üzere ilçedeki tüm kuruluşlar davet edilmiştir. Yine elimizdeki başka ...Devamını Oku
13 Eylül 2013
09:25
1381 Kez Okundu
Sandıklı tarihi araştırmaları sırasında elimize geçen bir el yazma Osmanlıca şiir, bölgemizin ekonomik durumu, coğrafi ve idari durumu, halkın yaşadığı olaylar… hakkında pek güzel bilgiler vermektedir. Elimde bulunan orijinal el yazma şiirin ilk bölümünü takdim edeceğim. Diğer bölümleri ise yayına hazır olan 450 sayfalık “Belgelerde Sandıklı Coğrafyası ve Tarihi” isimli kitabımda bulabilirsiniz. İnşallah bu belgesel çalışmalara sponsor bulununca kitap elinizde olacaktır. “Doksan senesinin destan-ı beyanı” isimli şiirin birinci ...Devamını Oku
sikiş
Blue And Black WP Theme