PENTAPOLİS (BEŞŞEHİR)- OTREUS (YANIKÖREN)
09 Aralık 2012
13:04
2759 Kez Okundu

OTREUS (YANIKÖREN)

Pentapolis’e  bağlı  küçük bir  şehirdir. M.S.2. Ve 3.Yüzyıllarda  sikke basmıştır.Turoya  Savaşı’ndan  sonra çekildiği İç Anadolu’da yani  ilçemiz  Yanıkören  Köyü’nde  kendi  ismiyle  anılan  bu şehri kurmuştur.

Bu küçük şehir Kufi  boğazı  yoluyla  Eucarpeia (Emirhisar  köyü)’dan Eumeneia (Çivril-Denizli)’ya uzanan yol üzerinde,Sandıklı Ovası’nın  güneyinde  bulunan  Yanıkören  köyünde   dere  içinde kurulmuştur.

Otrus  şehri  adını  Sangarios  Irmağı  kenarında, Phrygler  ile Amazonlar  arasında  yapılan  savaşta yer alan iki Phryg prensinden biri  olan  Otrus’tan almıştır. Otrus, Sakarya  kıyılarında Amazonlarla  savaşta  bulunduğu  gibi Turoya kralı Priam’ın oğlu Paris ile birlikte Aka Kralı Maneleos’un karısı güzel Helene’yi kaçıranlar arasında da bulunmuştur.(Otrus şehri  yarı egemen olduğu Roma çağında basmış olduğu  paralarda  Otreus’un  Helene’yi  kaçıranlardan  olduğunu  göstermek  için  silahlı  bir  savaşçı kılığında bir gemi bordosuna ayak aterkenki resmini  koymuştur.)  Otrus  halkı 1200-1300  yıl geçmiş olmasına rağmen şehirlerinin kahramanını unutmamış olmaları onun adına şehirde bir kült merkezinin yaşatıldığını göstermektedir.

Daha önce Brozos’un askeri bir koloni olduğundan bahsetmiştik. Otrus ise yabancı bir yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.  Bu durumda ortaya Otrus’un vadide Brozos’a  karşı  Pergamon’un etkisini  kuvvetlendirmek  için  kurulmuş bir garnizon olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Otrus’un Brozos’a karşı bir denge kuvveti olduğu kabul edilmekte-dir. Bu dönemde basılan sikkelerde Aleksandros isimli mevki sahibi birisinden bahsedilmek-tedir.Muhtemelen Otrus’un Asya şehirlerine verilen sorumluluktan payını almasını sağlayan Aleksandros olmalıdır. Bundan da bu şehrin Bizans İmparatorluğu döneminde Roma İmparatorluğu  döneminden  daha önemli  bir  yere  sahip   olduğu anlaşılmaktadır.

Otrus şehri belediye başkanları bazı ziyaretler ve festivaller dini törenler   dolayısıyla   para   basmışlardır.   Bu  ziyaretlerden  birisi Synnada(Şuhut) valisi Aleksandros  ziyaretidir.  Bu anı  ile  basılan parada  valinin  adı  saygı  ile  yazılmıştır.  Otrus  halkı   şehirlerine yardım eden vali için bir anıtta koymuşlardır. Vali  şehrin  güzelleşmesi için çalışmıştır. Şehrin tapınağında  Demeter,Kybele,Artemis, Athene,Asklepios ve Telesforos gibi tanrı ve tanrıçaların heykelleri bulunmakta idi.Roma çağının sonlarına doğru Hristiyanlık yayılmış ve  Otrus’un  başpiskoposu  Zotikos Montanistlere karşı çıktığı için azizler arasında sayılmıştır. Yanıkörende klasik döneme ait çok az kalıntılar elde edilebilmiştir.

Ali Osman Karakuş hakkında:
Ali Osman KARAKUŞ 1977 yılı kışında Sandıklı'da doğdu. İlkokulu Bekteş Köyünde, Liseyi ise Sandıklı Lisesinde okudu. Yayın hayatına şiirle ilkokul sıralarında başladı. Şiirlerinde Ozan Çulsuz mahlasını kullanmaktadır. Türk Yurdu, Türk Yurtları, Türk Edebiyatı, Yesevi, Sevgi Yolu, Gülpınar,Ozanca,Beldemiz Afyon,Dört Mevsim Sandıklı, Pankobirlik gibi dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Bunun yanı sıra uzun yıllar çeşitli yerel radyolarda sunuculuk ve kültürel proğram yapımcılığı yaptı. Yerel araştımalara ağırlık veren yazarın araştırma ve şiirleri, Sandıklı Yurt Sesi, Sandıklı Sesi, Sandıklı Yıldızı, Sandıklı Termal gazetelerinde yazı dizisi olarak yayımlandı. Şairlik yönü ağır basan yazar değişik antolojilerde de yer almıştır. Bunlardan bazıları şöyledir, Türkiye Ozanlar Antolojisi, Afyonkarahisarlı Halk Ozanları Antolojisi, Ozanlar Güldeste, Ozanlar Duygu Seli, Anonim Üç, Çam sakızı Çoban Armağanı. Sandıklı araştırmaları konusunda çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Yayınlanmış Ortak çalışmaları: Yakamoz (Şiir) Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.1 Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.2 Gün Olur Asra Bedel Sandıklı Kilimleri Yazarın yayınlanmış diğer serleri ise şöyledir; -Elif (Şiir) -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı -Sandıklı Folkorundan Damlalar Cilt.1 -Şifalı Frigyanın İncisi Hüdai Kaplıcaları -Oku Beni Yaz Beni / Şehitler Destanı -Yunus Emre Türbesi -Sandıklı Ulu Cami -Tarihi Sandıklı Hisarı -Hüdai Kaplıcaları -Akdağ Tabiat Parkı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle ilgili Halk İnançları Cilt.1 -Dediler ki Vatan Sağolsun, Sandıklı'lı Şehitlerimiz. Araştırma çalışmaları devam eden yazar çeşitli bilimsel toplantılarda Sandıklı ile ilgili bildiriler sunmuştur. 2011 yılında yapılan Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliğini de yapan yazar,“Sandıklı Türbeleri ve Halk Kültürüne Etkileri” isimli bir bildiri sunmuş olup sempozyum bildirileri Ege Üniversitesi tarafından aynı isimle kitaplaştırılmıştır. Yazarın hazırlığı tamamlanmış baskıya hazır eserleri ise şöyledir; -Geçmiş Zaman olur ki Fotoğraflarla Sandıklı Cilt.3 (Komisyon) -Şeyh Safa Hayatı ve Divanı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle İlgili Halk İnançları Cilt.3 -Sandıklı Yöresinde Mani Söyleme Geleneği ve Sandıklı Halk Manileri -Sandıklı Efsaneleri -Sandıklı ve Çevresinde Masal Söyleme Geleneği ve Sandıklı Masalları -Sandıklı Folklorundan Damlalar-2 -Gurbette Yalnız bir Şair, Sandıklı'lı Fikri -Sandıklı'lı Şair ve Yazarlar Antolojisi -Sandıklı ve Çevresinde Eğlence Kültürü (Çocuk ve Yetişkin Oyunları) -Sandıklı ve Çevresinde Köy Odası Geleneği -Han Buyruğu (Şiir) -Zemheride Açan Çiğdem (Şiir) -Köyden Şehre Mektuplar (Şiir) -Sandıklı'da Sporun Dünü Bu günü -Kaybolan Değerlerimiz -Sandıklı Halkevi Kuruluş ve Faaliyetleri -Şiirlerle Sandıklı Antolojisi -Hikayeli Sandıklı Türküleri ve Yeni Türkü Derlemeleri Araştırması devam eden çalışmaları: -Sandıklı ve Çevresinde Halk Hekimliği ve uygulamaları -Tarih ve Folklor Açısından Kasaba ve Köylerimiz / -Sandıklı'da Kitabeli Yapılar ve Sandıklı Kitabeleri -Sandıklı ve Çevresinde Halk İnançları ve Uygulamaları -Meşhur Lakaplar ve Hikayeleri -Sandıklı Sözlüğü gibi araştırma çalışmaları devam etmektedir. Araştırmaya olan merakı ile ortaokul sıralarında Osmanlı Türkçesini öğrendi. Öğrenim hayatına ise Anadolu Üniversitesi Tarih Fakülte- sinde devam etmekte olan yazar halen Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Sandıklı Satış Mağazasında görevli olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Cevap Yazın

Doğrulama Sorusunu Cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum kuşadası escort nevşehir escort nevşehir escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort