ŞİFA KAVRAMI 4
02 Şubat 2014
10:54
2394 Kez Okundu

Fahreddin er-Razi, Kur’an’ın, ruhani ve cismani hastalıklara karşı şifa oluşunu şu sözlerle açıklar: “Kur’an ruhani hastalıklara karşı bir şifa olduğu gibi, cismani hastalıklara karşı da bir şifadır. Onun ruhani hastalıklara karşı bir şifa olması aşikârdır. Çünkü ruhani hastalık çeşitlerinden olan “batıl itikadlar” ve “kınanmış huylar” gibi hastalıklarla ilgili Kur’an-ı Kerimde detaylı bilgi yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim, batıl inanışlara götüren ayıp ve kusurları ortaya çıkaran delilleri ihtiva etmektedir. Kur’an-ı Kerim, kınanmış olan ahlak ve huyların açıklanmasını, onlarda bulunan mefsedetlerin tanıtılmasını ve üstün, mükemmel huylar ile övülmüş olan amellere irşad edip yol göstermeyi de içermektedir. Böylece bu tür hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yollarını içeren Kur’an, bu tür ruhani hastalıklara karşı bir şifa olmuş olur. Kur’an’ın maddi hastalıklara karşı şifa olması da inkâr edilemez bir gerçektir. Çünkü bereketini umarak Kur’an okumak pek çok hastalığa engel olmaktadır.

DR. MEHMET AYSOY

Filozoflardan ve tılsımcılardan büyük bir topluluğun; manası anlaşılmayan pek çok efsun, rukye ve duaların okunmasının faydalar verip zararları savuşturacağını söylediğine bakılınca; Allah’ın zikrini, mukarreb meleklerin ta’zimini, azgın kimseler ve şeytanların da tahkir edilip zelil kılınmasını kapsayan bu yüce Kur’an’ın okunması dini ve dünyevi faydalar elde etmeye öncelikle vesile olur.”

 

DR. MEHMET AYSOY'UN ŞİFA BU DEĞİL KİTABININ KAPAĞI

Bu anlayış karşısında tasavvufun geliştirdiği şifa tanımı izafidir: Kuşeyri’nin belirttiğine göre: “Öğüt avam içindir, şifa havas içindir, hidayet havasın havassı içindir, rahmet ise hepsi içindir. Müminler Allah’ın rahmetiyle bu sayılanlara ulaşırlar. Herkesin şifası kendi hastalığına göredir: Günahkârların şifası, kurtuluşun meydana gelmesiyledir. İtaat edenlerin şifası, nimetin meydana gelmesiyledir. Ariflerin şifası Allah’a yakınlığın hâsıl olmasıyladır. Vecd sahibi olanların şifası hakikatin müşahede edilmesiyledir”.

 

MEHMET AYSOY

Muhyiddin İbn Arabî (v.m.1239)’nin yaklaşımına göre: “hidayet” kavramının “şifa” ve “mev’ize” kavramlarıyla irtibatı söz konusudur: hidayetten önce kişide şifa olmalıdır. Şifa ile kalplerdeki batıl inanç ve kötü ahlak giderilmezse, bu durum ilahi nurların oluşmasına engel olur. Mezkur haller eğer giderilebilirse ki bu durum yine Kur’an’ın hakikat ve hikmeti öğretmek suretiyle şüphe ve nifak gibi hastalıkları gidermesidir, böylece engeller ortadan kalkar ve Allah’ın hidayeti insanda etkili olur.” Ayetin sonunda yer alan “rahmet” kavramı müminlere tahsis edilmiştir. Zira inatçı kâfir kulların ruhları, peygamberlerin ruhlarının nurlarından ışıklanamaz. Dolayısıyla Allah’ın rahmeti onları kapsamaz.

 

 

İslam tarihinde belli bir dönemden sonra Tıbbı Nebevi kitapları yaygınlaşmıştır. Tıbb-ı Nebevî”, Kur’an ayetleri ve Hz. Muhammed (SAV)’in hadislerinden, yaşayışından ve yapılmasına izin verdiği hususlardan kaynaklanan tıbba dair tavsiye ve uygulamalara verilen addır. Bu bilgiler Kütüb-i Sitte olarak bilinen en önemli altı hadis kitabının “Kitâbü’t-Tıp” başlıklı bölümlerinde yer almaktadır. Daha sonra bazı yazarlar sadece bu bölümlerde yer alan bilgileri bir araya toplayarak müstakil kitaplar hazırlamışlar ve Arapça yazdıkları bu eserlere “et-Tıbbu’n-Nebevî” ismini vermişlerdir. Bu eserlerden bilinen en eskisi Ebu’l-Kasım en-Nişâburî’nin eseridir. Ayrıca Dinâverî, Zehebî, Suyûtî, Ebu Nu‘aym el-İsfahanî’nin eserleri başta olmak üzere pek çok eser kaleme alınmış olmakla birlikte bunlardan en meşhuru İbnü’l-Kayyım el-Cevziyye’nin XIV. asırda yazdığı eseridir.16                             mehmetaysoy.blogspot.com

Dr.Mehmet AYSOY hakkında:
Mehmet Aysoy, lisans, yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Aysoy’un çalışmalarında temel yaklaşım; modern dönemin ürünü olan kavramların sorunları üzerine kurulmuştur. Sosyolojide küreselleşme çalışmalarına dair metateori çalışması yaptığı doktora tezinde; küreselleşme tezleri ve küreselleşme teorilerinin temel kavramlarının sorunlarını konu etmiştir.

Cevap Yazın

Doğrulama Sorusunu Cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum kuşadası escort nevşehir escort nevşehir escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort