14 Mayıs 2013
01:55
1687 Kez Okundu
Geçmişiyle bağları olmayan bir nesil elbette kendini kör ve dipsiz bir kuyunun içinde hissedecektir. Terbiyenin en önemli şartlarından birisi ahlak eğitimidir. Ahlak bakımından güçlü olmayan bir birey teknik ve fenn alanlarında bilgilerini ve yeteneklerini ne kadar ifşa ederse etsin hep bir yanı eksik kalacaktır. Çünkü ahlak elde edilen birikimlerin toplumun kurallarıyla birlikte gereken ihtiyacın karşılanmasında bir köprüdür. Geleneklerimiz, göreneklerimiz… Sıkça duyduğumuz bu kalıplaşmış mefhumlar ahlak iskeletinin kemikleridir. Bununla ...Devamını Oku
12 Şubat 2013
23:17
3030 Kez Okundu
Türk Kültüründe Öğüt – Pendnameler, Nasihatnameler Öğüt, Arapçada nasihat; Farsçada pend sözcükleriyle karşılanır. Nasihatname ve pendname kelimeleri bu sözcüklerden türemiştir. Bu türler edebiyat terminolojisinde İslam, tasavvuf, gelenek ve görenekleri temel alarak hemen her konuda ahlaki öğütlerin verildiği manzum ve mensur eserler karşılığı olarak kullanılmıştır. Genel olarak nasihatname biçiminde adlandırılan türün şekillenmesinde Fars şairi Feridüddin Attar’ın Pendname adlı eserinin büyük katkısı olmuştur. Bu eser, İslam dininin ...Devamını Oku
Blue And Black WP Theme