183 YIL ÖNCE SANDIKLIDA LAKAPLARIYLA YAŞAYANLAR-2
06 Kasım 2014
21:39
1598 Kez Okundu

ÇAY MAH.

18.Yüzyıl Sandıklısında Çay Mahallesindeki Lakaplar:

*İmam

*Musluhiddin

*Hacı Musa Ağazade

*Tiftikci

*Bağcı

*Şeyh Efendi

*Dazkırılı Demirci

*Mutaf

*Hızır

*Semerci

*Kaçar

*Kasap

*Yeğen

*Çerçi

*Yeğen

*Hatip

*Karabaş

*Attar Kethüda

*Emir Hasan

*Manav

*Kelkarı

*Koruoğlu

*Muhzır

*Solak

*Manav

*Mısır

*Emrullah

*Felek

*Numan

*Deveci

*Hacı Feyzi

*Terzi

*Bala oğlu

*Tokmak

*Öküz

*Kör oğlu

*Köse oğlu

*Karyağdı

*Küçük   İsa  oğlu

* Kavaf

*Helvacı

*Boz Ali oğlu

*Yunusunuz oğlu

*Kızıklı

*Zarar oğlu

*Ekmekçi

*Söğütlü

*Köse İmam

*Toros oğlu

*Divane

*Çolak oğlu

*Göceci

*Hızır

*Himmet Beşe

*Koca Veli

*Vahap oğlu

*Taburcu

*Delilbaşı

*Deli oğlu

*Yaşlı oğlu

*Fakı oğlu

*Sarı oğlu

*Ömer Ağa oğlu

*Mandak oğlu

*Koca Bekir oğlu

*Deveci

*Hacı Aşkar

*Tavil

*Zuya

*Debbağ

*Mazlum oğlu

*Bolunca

*Hacı Hızır

*Topçu oğlu

*Mazak

*Vezir oğlu

*Karyağdı

*Çor  oğlu

*Balı oğlu

*Azam oğlu

*Madan oğlu

*Manda  oğlu

*Kelamcı

*Şer oğlu

*Delil  oğlu

*Dalkara

*İmam

*Turan

*Gökçe oğlu

*Ekşi oğlu

*Semen oğlu

*Vahap oğlu

*Gülşen oğlu

*Köle oğlu

*Gök Hüseyin

*İlanlı Musa

*Azman

*Kerez oğlu

*Lelek oğlu

*Minnet oğlu

*Veysel  oğlu

*Tekeli oğlu

*Hamzalı oğlu

*Üç oğlu

*Sarı oğlu

*Vahap oğlu

*Demirci oğlu

*Bekirci

*Koruk oğlu

*Kel kara oğlu

*Tatar oğlu

*Resul oğlu

*Gök  Hüseyin

*Çömez oğlu

*Deveci oğlu

*Kabak kızı oğlu

*Hacı oğlu

*İmam oğlu

*Bayam oğlu

*Monla Hüseyin

*Anasıyaşlı

*Yunus Beşe

*Mercan

*Eman oğlu

*Ayşe oğlu

*Camuz oğlu

*Ali İmam oğlu

*Kebabçı Dülger oğlu

*Kethüda oğlu

*Demirci oğlu

*Kara Ahmet

*Abdi oğlu

*Cerid

*Hacı Köse

*Çolak oğlu

*Halil Efendizade

*Kara İbrahim oğlu

*Çerçi  oğlu

*Yardım oğlu

*Topal

*Çolak

*Oruç oğlu

*Ekiz oğulları

*Satılmış

*Kör oğlan oğlu

*Ayan oğlu

*Hacı  Ömer oğlu

*Vahap oğlu

*Leblebici oğlu

*Kethüda

*Taban oğlan oğlu

*İmam oğlu

*Alim oğlu

*Karyeli oğlu

*Dik Ali oğlu

*Kemal oğlu

*Çarik oğlu

*Kızıklı oğlu

*Çolak oğlu

*Meşin oğlu

*Çavuş oğlu

*Ökkeş oğlu

*Kadı oğlu

*Acem oğlu

*Çayakçı oğlu

Ali Osman Karakuş hakkında:
Ali Osman KARAKUŞ 1977 yılı kışında Sandıklı'da doğdu. İlkokulu Bekteş Köyünde, Liseyi ise Sandıklı Lisesinde okudu. Yayın hayatına şiirle ilkokul sıralarında başladı. Şiirlerinde Ozan Çulsuz mahlasını kullanmaktadır. Türk Yurdu, Türk Yurtları, Türk Edebiyatı, Yesevi, Sevgi Yolu, Gülpınar,Ozanca,Beldemiz Afyon,Dört Mevsim Sandıklı, Pankobirlik gibi dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Bunun yanı sıra uzun yıllar çeşitli yerel radyolarda sunuculuk ve kültürel proğram yapımcılığı yaptı. Yerel araştımalara ağırlık veren yazarın araştırma ve şiirleri, Sandıklı Yurt Sesi, Sandıklı Sesi, Sandıklı Yıldızı, Sandıklı Termal gazetelerinde yazı dizisi olarak yayımlandı. Şairlik yönü ağır basan yazar değişik antolojilerde de yer almıştır. Bunlardan bazıları şöyledir, Türkiye Ozanlar Antolojisi, Afyonkarahisarlı Halk Ozanları Antolojisi, Ozanlar Güldeste, Ozanlar Duygu Seli, Anonim Üç, Çam sakızı Çoban Armağanı. Sandıklı araştırmaları konusunda çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Yayınlanmış Ortak çalışmaları: Yakamoz (Şiir) Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.1 Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.2 Gün Olur Asra Bedel Sandıklı Kilimleri Yazarın yayınlanmış diğer serleri ise şöyledir; -Elif (Şiir) -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı -Sandıklı Folkorundan Damlalar Cilt.1 -Şifalı Frigyanın İncisi Hüdai Kaplıcaları -Oku Beni Yaz Beni / Şehitler Destanı -Yunus Emre Türbesi -Sandıklı Ulu Cami -Tarihi Sandıklı Hisarı -Hüdai Kaplıcaları -Akdağ Tabiat Parkı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle ilgili Halk İnançları Cilt.1 -Dediler ki Vatan Sağolsun, Sandıklı'lı Şehitlerimiz. Araştırma çalışmaları devam eden yazar çeşitli bilimsel toplantılarda Sandıklı ile ilgili bildiriler sunmuştur. 2011 yılında yapılan Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliğini de yapan yazar,“Sandıklı Türbeleri ve Halk Kültürüne Etkileri” isimli bir bildiri sunmuş olup sempozyum bildirileri Ege Üniversitesi tarafından aynı isimle kitaplaştırılmıştır. Yazarın hazırlığı tamamlanmış baskıya hazır eserleri ise şöyledir; -Geçmiş Zaman olur ki Fotoğraflarla Sandıklı Cilt.3 (Komisyon) -Şeyh Safa Hayatı ve Divanı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle İlgili Halk İnançları Cilt.3 -Sandıklı Yöresinde Mani Söyleme Geleneği ve Sandıklı Halk Manileri -Sandıklı Efsaneleri -Sandıklı ve Çevresinde Masal Söyleme Geleneği ve Sandıklı Masalları -Sandıklı Folklorundan Damlalar-2 -Gurbette Yalnız bir Şair, Sandıklı'lı Fikri -Sandıklı'lı Şair ve Yazarlar Antolojisi -Sandıklı ve Çevresinde Eğlence Kültürü (Çocuk ve Yetişkin Oyunları) -Sandıklı ve Çevresinde Köy Odası Geleneği -Han Buyruğu (Şiir) -Zemheride Açan Çiğdem (Şiir) -Köyden Şehre Mektuplar (Şiir) -Sandıklı'da Sporun Dünü Bu günü -Kaybolan Değerlerimiz -Sandıklı Halkevi Kuruluş ve Faaliyetleri -Şiirlerle Sandıklı Antolojisi -Hikayeli Sandıklı Türküleri ve Yeni Türkü Derlemeleri Araştırması devam eden çalışmaları: -Sandıklı ve Çevresinde Halk Hekimliği ve uygulamaları -Tarih ve Folklor Açısından Kasaba ve Köylerimiz / -Sandıklı'da Kitabeli Yapılar ve Sandıklı Kitabeleri -Sandıklı ve Çevresinde Halk İnançları ve Uygulamaları -Meşhur Lakaplar ve Hikayeleri -Sandıklı Sözlüğü gibi araştırma çalışmaları devam etmektedir. Araştırmaya olan merakı ile ortaokul sıralarında Osmanlı Türkçesini öğrendi. Öğrenim hayatına ise Anadolu Üniversitesi Tarih Fakülte- sinde devam etmekte olan yazar halen Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Sandıklı Satış Mağazasında görevli olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Cevap Yazın

Doğrulama Sorusunu Cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum kuşadası escort nevşehir escort nevşehir escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort