PENTAPOLİS ŞEHİRLERİ –AGROS THERMON (Hüdai Kaplıcası)
20 Aralık 2012
08:58
3607 Kez Okundu

PENTAPOLİS ŞEHİRLERİ –AGROS THERMON (Hüdai Kaplıcası)

a-2İlçemize 9 km. Uzaklıkta  bulunan  Agros  Thermon bazı araştırmacılar tarafından adının Hieropolis olarak bahsedilmektedir. Gerçek  şudur  ki  bu  şifalı  yerin adı Hieropolis değil, Agros Thermondur. Hieropolis’e  (Koçhisar’a)  çok yakın olması dolayısıyla da bu terim kullanılmış olabilir.  Agros Thermon’a ait en önemli buluntular bugün Roma Vatikan Müzesi’nde bulunmaktadır. İlçemizin sıcak su kaynağı  da  olan  kaplıca  çok  eski çağlardan beri kullanılmakta olup Hıristiyanlığın yayılış tarihlerinde  Hırıstiyan  azizlerinin şifa mucizesi olarak sayılmış ve bu yüzden Pentapolis bölgesine şifalı   Firikya   anlamına   gelen Firikya Saloratis denilmiştir. Eski hamam yapıları,Bizans yapı tarzı niteliğindedir.Agros Thermon  (Şimdiki Hüdai Kaplıcası)  beş  şehirden  birisi olan Hieropolis kenti yakınlarındadır.(Yaklaşık 4.km.)

Agros Thermon  doğaüstü bir doğa olayından adını almaktadır. Şehrin  adı  Roma’daki  Vatikan Müzesi’nde bulunan bir yazıtta ve aziz  Aberkios efsanesinde geçmektedir.Efsaneye göre aziz Aberkios ,dualarıyla kaynaktan şifalı su çıkarmıştır. İlk Hristiyanlık dönemlerinde de kaplıca olarak kullanılan Agros Thermonda yakınında bulunan Hieropolis baş piskoposu olan Sen Mişel tarafından hastaları tedavi ederek mucizeler gösterdiği belirtilmektedir.

Bundan dolayı  çok eski  kaynaklarda bu konu “Sen Mişel’in Mucizeleri” şeklinde  geçmektedir.  Ayrıca  şifa ve sağlık tanrısı Apollon için uzun  bir  pofir  taşından  yapılmış  sütun  üzerine  tunçtan  bir heykelini  koymuş  olup  bu  heykel  bugün İstanbul Çemberlitaş’ta bulunmaktadır. Bu eser İstanbul’a nasıl ve ne  amaçla  gitmiş  onu bilmiyoruz.  Bu da ancak yapılacak  çalışmalar  sonucunda  ortaya çıkacaktır.  Burada  çıkarılan  Bizans  mimarı  kalıntıları orta çağda bu sıcak su kaynaklarının hamam olarak kullanıldığını göstermektedir.

a-1Afyonkarahisar  Arkeoloji Müzesi tarafından 1.05.2002 tarihinde Hüdai  Kaplıcaları  imar planı içinde yapılan incelemeler sonucunda ; 1 Adet kayalık ve 4 adet eski Hamam bulunduğu görülmüştür.

Geçmişten günümüze kadar ulaşan bu tarihi kalıntılardan hamamlar Osmanlı mimarisi olup kayalık ise,6-7 metre yüksekliğinde, yer yer basamak ve su çukurlarından oluşmuş Firig kutsal alanıdır.

Anadolu’nun  fethinden  sonra  bölge  Türklerin  ilk   yerleştikleri yerlerden birisidir.

Burada çok sayıda Pentapolis dönemine ait hamam kalıntılarının olduğu bilinmekte olup ancak burada yapılacak arkeolojik kazılarla ortaya çıkacaktır.

Kaynak.Ali Osman Karakuş, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı Syf.55-57 Malatya 2008

 

Ali Osman Karakuş hakkında:
Ali Osman KARAKUŞ 1977 yılı kışında Sandıklı'da doğdu. İlkokulu Bekteş Köyünde, Liseyi ise Sandıklı Lisesinde okudu. Yayın hayatına şiirle ilkokul sıralarında başladı. Şiirlerinde Ozan Çulsuz mahlasını kullanmaktadır. Türk Yurdu, Türk Yurtları, Türk Edebiyatı, Yesevi, Sevgi Yolu, Gülpınar,Ozanca,Beldemiz Afyon,Dört Mevsim Sandıklı, Pankobirlik gibi dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Bunun yanı sıra uzun yıllar çeşitli yerel radyolarda sunuculuk ve kültürel proğram yapımcılığı yaptı. Yerel araştımalara ağırlık veren yazarın araştırma ve şiirleri, Sandıklı Yurt Sesi, Sandıklı Sesi, Sandıklı Yıldızı, Sandıklı Termal gazetelerinde yazı dizisi olarak yayımlandı. Şairlik yönü ağır basan yazar değişik antolojilerde de yer almıştır. Bunlardan bazıları şöyledir, Türkiye Ozanlar Antolojisi, Afyonkarahisarlı Halk Ozanları Antolojisi, Ozanlar Güldeste, Ozanlar Duygu Seli, Anonim Üç, Çam sakızı Çoban Armağanı. Sandıklı araştırmaları konusunda çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Yayınlanmış Ortak çalışmaları: Yakamoz (Şiir) Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.1 Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.2 Gün Olur Asra Bedel Sandıklı Kilimleri Yazarın yayınlanmış diğer serleri ise şöyledir; -Elif (Şiir) -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı -Sandıklı Folkorundan Damlalar Cilt.1 -Şifalı Frigyanın İncisi Hüdai Kaplıcaları -Oku Beni Yaz Beni / Şehitler Destanı -Yunus Emre Türbesi -Sandıklı Ulu Cami -Tarihi Sandıklı Hisarı -Hüdai Kaplıcaları -Akdağ Tabiat Parkı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle ilgili Halk İnançları Cilt.1 -Dediler ki Vatan Sağolsun, Sandıklı'lı Şehitlerimiz. Araştırma çalışmaları devam eden yazar çeşitli bilimsel toplantılarda Sandıklı ile ilgili bildiriler sunmuştur. 2011 yılında yapılan Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliğini de yapan yazar,“Sandıklı Türbeleri ve Halk Kültürüne Etkileri” isimli bir bildiri sunmuş olup sempozyum bildirileri Ege Üniversitesi tarafından aynı isimle kitaplaştırılmıştır. Yazarın hazırlığı tamamlanmış baskıya hazır eserleri ise şöyledir; -Geçmiş Zaman olur ki Fotoğraflarla Sandıklı Cilt.3 (Komisyon) -Şeyh Safa Hayatı ve Divanı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle İlgili Halk İnançları Cilt.3 -Sandıklı Yöresinde Mani Söyleme Geleneği ve Sandıklı Halk Manileri -Sandıklı Efsaneleri -Sandıklı ve Çevresinde Masal Söyleme Geleneği ve Sandıklı Masalları -Sandıklı Folklorundan Damlalar-2 -Gurbette Yalnız bir Şair, Sandıklı'lı Fikri -Sandıklı'lı Şair ve Yazarlar Antolojisi -Sandıklı ve Çevresinde Eğlence Kültürü (Çocuk ve Yetişkin Oyunları) -Sandıklı ve Çevresinde Köy Odası Geleneği -Han Buyruğu (Şiir) -Zemheride Açan Çiğdem (Şiir) -Köyden Şehre Mektuplar (Şiir) -Sandıklı'da Sporun Dünü Bu günü -Kaybolan Değerlerimiz -Sandıklı Halkevi Kuruluş ve Faaliyetleri -Şiirlerle Sandıklı Antolojisi -Hikayeli Sandıklı Türküleri ve Yeni Türkü Derlemeleri Araştırması devam eden çalışmaları: -Sandıklı ve Çevresinde Halk Hekimliği ve uygulamaları -Tarih ve Folklor Açısından Kasaba ve Köylerimiz / -Sandıklı'da Kitabeli Yapılar ve Sandıklı Kitabeleri -Sandıklı ve Çevresinde Halk İnançları ve Uygulamaları -Meşhur Lakaplar ve Hikayeleri -Sandıklı Sözlüğü gibi araştırma çalışmaları devam etmektedir. Araştırmaya olan merakı ile ortaokul sıralarında Osmanlı Türkçesini öğrendi. Öğrenim hayatına ise Anadolu Üniversitesi Tarih Fakülte- sinde devam etmekte olan yazar halen Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Sandıklı Satış Mağazasında görevli olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Cevap Yazın

Doğrulama Sorusunu Cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum kuşadası escort nevşehir escort nevşehir escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort