Suyu Şifalı olduğuna inanılan Türbe ve Yatırlar
21 Kasım 2012
18:56
2009 Kez Okundu

Suyu Şifalı olduğuna inanılan Türbe ve Yatırlar: Türk Halk inançlarında su motifinin gücü olduğuna inanılmaktadır.[1]Sandıklı ve çevresinde yapılan bir iyilik karşısında söylenerek deyimleşen ,Okunan ezanların yüzü suyu hürmetine,mübarek gecelerin yüzü suyu hürmetine,Su içene yılan bile dokunmaz,Allah akar suyunu bulandırmasın,Bağ-bostanın susuz kalmasın,Suyun sulara karışsın şeklinde yapılan dualar,yolcunun arkasından dökülen suyun aydınlık anlamına geldiği,burada ifade edilen  yüz, ağız,burun gibi organlardan oluşan sima,surat anlamında değildir.Muhtemelen yüz kelimesi,evliya ve enbiyaları ifade etmekte olan soyut bir kavramdır.[2] Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse;

Koçgazi Türbesi:İlçe merkezine bağlı Koçgazi köyü adını Koçgazi türbesinden almıştır. 

Türbe bahçesinde bulunan su kuyusunun herkese görünmediği,suyu sadece kalbinde kötülük olmayanların görebildiği ve bu sudan içen hastaların iyi olacağı inancı hakimdir.[3]

Cirim Baba:İlçeye Bağlı Akin Köyü Cirimbollu isimli mevkide bulunmaktadır. 

Mezarı günümüzde kaybolmuştur. Mezarının yerinin bilinmemesine dair bazı kaynaklarda;

“Münafıklar Cirim babayı göremez

O pirin mezbele olmuş mezarı”[4]

Denilmekte ve Cirim Baba’yı kalbinde kötülük olmayanların görebildiği ifade edilmektedir. Koçgazi Dede türbesinde olduğu gibi yatır yakınında bulunan suyun şifa verici özelliği olduğuna inanılmaktadır.


[1] Dr.Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları Cilt.2 s.53 Berikan Yay.Ankara 2007

[2] Dr.Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları Cilt.1 s.209 Berikan Yay.Ankara 2007

[3] K.K. Aslen Koçgazi Köyünden;Ahmet Altınkaynak/Yayman Köyünden;Niyazi Yılmaz,H.Ahmet ULUCAN,Recep AYHAN,Ahmet YILDIZ,İbrahim DEMİR

[4] Yaklaşık 4 asır önce yaşayan Sandıklı’lı şair Şeyh Hamza’nın yazılan ve Hicri 1172 –Miladi 1694 yılında Hacı Nasuh Efendi isminde bir zaat tarafından bulunarak gün yüzüne çıkartılan uzunca divanının 8.dörtlüğünde geçmektedir.

 

Ali Osman Karakuş hakkında:
Ali Osman KARAKUŞ 1977 yılı kışında Sandıklı'da doğdu. İlkokulu Bekteş Köyünde, Liseyi ise Sandıklı Lisesinde okudu. Yayın hayatına şiirle ilkokul sıralarında başladı. Şiirlerinde Ozan Çulsuz mahlasını kullanmaktadır. Türk Yurdu, Türk Yurtları, Türk Edebiyatı, Yesevi, Sevgi Yolu, Gülpınar,Ozanca,Beldemiz Afyon,Dört Mevsim Sandıklı, Pankobirlik gibi dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı. Bunun yanı sıra uzun yıllar çeşitli yerel radyolarda sunuculuk ve kültürel proğram yapımcılığı yaptı. Yerel araştımalara ağırlık veren yazarın araştırma ve şiirleri, Sandıklı Yurt Sesi, Sandıklı Sesi, Sandıklı Yıldızı, Sandıklı Termal gazetelerinde yazı dizisi olarak yayımlandı. Şairlik yönü ağır basan yazar değişik antolojilerde de yer almıştır. Bunlardan bazıları şöyledir, Türkiye Ozanlar Antolojisi, Afyonkarahisarlı Halk Ozanları Antolojisi, Ozanlar Güldeste, Ozanlar Duygu Seli, Anonim Üç, Çam sakızı Çoban Armağanı. Sandıklı araştırmaları konusunda çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Yayınlanmış Ortak çalışmaları: Yakamoz (Şiir) Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.1 Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.2 Gün Olur Asra Bedel Sandıklı Kilimleri Yazarın yayınlanmış diğer serleri ise şöyledir; -Elif (Şiir) -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı -Sandıklı Folkorundan Damlalar Cilt.1 -Şifalı Frigyanın İncisi Hüdai Kaplıcaları -Oku Beni Yaz Beni / Şehitler Destanı -Yunus Emre Türbesi -Sandıklı Ulu Cami -Tarihi Sandıklı Hisarı -Hüdai Kaplıcaları -Akdağ Tabiat Parkı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle ilgili Halk İnançları Cilt.1 -Dediler ki Vatan Sağolsun, Sandıklı'lı Şehitlerimiz. Araştırma çalışmaları devam eden yazar çeşitli bilimsel toplantılarda Sandıklı ile ilgili bildiriler sunmuştur. 2011 yılında yapılan Sandıklı Araştırmaları Sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliğini de yapan yazar,“Sandıklı Türbeleri ve Halk Kültürüne Etkileri” isimli bir bildiri sunmuş olup sempozyum bildirileri Ege Üniversitesi tarafından aynı isimle kitaplaştırılmıştır. Yazarın hazırlığı tamamlanmış baskıya hazır eserleri ise şöyledir; -Geçmiş Zaman olur ki Fotoğraflarla Sandıklı Cilt.3 (Komisyon) -Şeyh Safa Hayatı ve Divanı -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle İlgili Halk İnançları Cilt.3 -Sandıklı Yöresinde Mani Söyleme Geleneği ve Sandıklı Halk Manileri -Sandıklı Efsaneleri -Sandıklı ve Çevresinde Masal Söyleme Geleneği ve Sandıklı Masalları -Sandıklı Folklorundan Damlalar-2 -Gurbette Yalnız bir Şair, Sandıklı'lı Fikri -Sandıklı'lı Şair ve Yazarlar Antolojisi -Sandıklı ve Çevresinde Eğlence Kültürü (Çocuk ve Yetişkin Oyunları) -Sandıklı ve Çevresinde Köy Odası Geleneği -Han Buyruğu (Şiir) -Zemheride Açan Çiğdem (Şiir) -Köyden Şehre Mektuplar (Şiir) -Sandıklı'da Sporun Dünü Bu günü -Kaybolan Değerlerimiz -Sandıklı Halkevi Kuruluş ve Faaliyetleri -Şiirlerle Sandıklı Antolojisi -Hikayeli Sandıklı Türküleri ve Yeni Türkü Derlemeleri Araştırması devam eden çalışmaları: -Sandıklı ve Çevresinde Halk Hekimliği ve uygulamaları -Tarih ve Folklor Açısından Kasaba ve Köylerimiz / -Sandıklı'da Kitabeli Yapılar ve Sandıklı Kitabeleri -Sandıklı ve Çevresinde Halk İnançları ve Uygulamaları -Meşhur Lakaplar ve Hikayeleri -Sandıklı Sözlüğü gibi araştırma çalışmaları devam etmektedir. Araştırmaya olan merakı ile ortaokul sıralarında Osmanlı Türkçesini öğrendi. Öğrenim hayatına ise Anadolu Üniversitesi Tarih Fakülte- sinde devam etmekte olan yazar halen Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Sandıklı Satış Mağazasında görevli olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Cevap Yazın

Doğrulama Sorusunu Cevaplayınız. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum kuşadası escort nevşehir escort nevşehir escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
izmir escort